Wykonujemy:

 • montaż i spawanie instalacji procesowych ze stali astenicznych (kwasoodpornych) dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego
 • wykonanie i montaż zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 • montaż instalacji chłodniczych do przemysłu spożywczego
 • montaż instalacji sanitarnych
 • montaż kotłów parowych
 • instalacje ciepłownicze
 • wykonywanie izolacji ciepło i zimnochronnych
 • wykonywanie nietypowych zamówień Klientów według dostarczonych projektów
 • remonty bieżące i kapitalne
 • montaż i spawanie konstrukcji ze stali nierdzewnych
 • prefabrykacja i montaż stalowych estakad i konstrukcji wsporczych
 • montaż instalacji i urządzeń do transportu pneumatycznego
 • montaż instalacji i urządzeń do produkcji biopaliw
 • montaż i spawanie rurociągów parowych, kondensatu wraz z rozdzielaczami
 • montaż stacji uzdatniania wody
 • montaż pomp, zbiorników, urządzeń, rurociągi napowietrzające w oczyszczalniach ścieków
 • montaż linii rozlewniczych
 • modernizacja i naprawa zbiorników
 • wykonywanie i montaż barierek ze stali nierdzewnej

Produkujemy:

 • stacje zaworowe
 • zbiorniki
 • barierki
 • konstrukcje wsporcze,podesty,estakady
 • instalacje technologiczne